Redakční komise

Cílem naší komise je komunikace s veřejností, ať už pomocí klasických médií, jako jsou Vestecké listy nebo moderní formou na Facebooku. Také mapujeme historii obce pomocí pravidelně vedené kroniky.

Jednotlivé členy komise můžete kontaktovat na níže uvedených e-mailových adresách, rádi s vámi zkonzultujeme vaše návrhy.
Členové Redakční komise pro 2014 – 2018

 Jméno a příjmení  Funkce v komisi  Kontakt
Blanka Pašková  Předseda komise  pr@vestec.cz
Mgr. Lukáš Jindřich člen komise fb@vestec.cz
 Marek Kowalewski  člen komise  redakce@vestec.cz

 

Pravidla pro vydávání Vesteckým listů

Pravidla diskuze na Facebooku (do 5.4.2017)

Pravidla diskuze na Facebooku (od 6.4.2017)

Vestecké listy 

Facebook

Kronika