Redakční komise

Cílem naší komise je komunikace s veřejností, ať už pomocí klasických médií, jako jsou Webové stránky, Vestecké listy nebo moderní formou na Facebooku,  v mobilní aplikaci Obec Vestec, nebo přes aplikaci SMS info.

Také mapujeme historii obce pomocí pravidelně vedené kroniky.

Jednotlivé členy komise můžete kontaktovat na níže uvedených e-mailových adresách, rádi s vámi zkonzultujeme vaše návrhy.
Členové Redakční komise pro 2018 – 2022

 

 Jméno a příjmení  Funkce v komisi  Kontakt

Marek Kowalewski

 Předseda komise redakce@vestec.cz 
Mgr. Lukáš Jindřich člen komise fb@vestec.cz
Václav Drahoš  člen komise vaclav.drahos@vestec.cz
Blanka Pašková člen komise  pr@vestec.cz

 

Pravidla pro vydávání Vesteckých listů

Pravidla diskuze na Facebooku (od 6.4.2017)

Vestecké listy 

Facebook

Mobilní aplikace Obec Vestec

SMS info

Kronika 

 

Schůze RK

Únor 2019