Rekonstrukce komunikace Krátká

Rekonstrukce komunikace Krátká

20.03.2014

 

 

 

 

 

 

Eduard Jarolímek

 
1.3.2014 Rekonstrukce ulice Krátká – Rekonstrukci provádí firma  J.L.T. – stavební společnost, spol.s r.o., Budějovická 701, Jesenice, dle PD ing. Marka Stádníka, Komprin s.r.o. v částce  1 039 653,59 Kč včetně DPH. Práce (přeložka dešťové kanalizace, propustek pod komunikací a vlastní komunikace) budou probíhat od poloviny března do konce dubna.     
 
1.7.2011 Žádost o dotaci byla zamítnuta 
 
15.1.2011 obec Vestec podala žádost o dotaci z Fondu rozvoje obcí a měst Středočeského kraje ve výši 3 000 000 Kč z celkových  3 410 000 Kč na  projekt rekonstrukce ulice Krátká
 
2.1.2011 Bude zažádáno o dotaci z fondu rozvoje obcí a měst (FROM), stavba bude realizována jen v případě získání dotace.
 
1.12.2010 Na rekonstrukci komunikace je v současné době zpracovaná projektová dokumentace.