Rekonstrukce komunikace Na Hřišti

Rekonstrukce komunikace Na Hřišti

6.08.2010

Odpovědná osoba za realizaci:Tibor Švec 

 

1.11.2010 – Projekt byl finálně dokončen, již je položen asfalt, upraveno okolí, vysázeny stromy, vybudován plot kolem areálu a udělané nové osvětlení. 

7.10.2010 – V průběhu 13.-16.10.2010 bude položen asfaltový povrch. 

1.8.2010 – Začala rekonstrukce vozovky, byla odtěžena zemina, vybudována dešťová kanalizace, práce by měli trvat 3 týdny čistého času, snad nám bude přát počasí. Současně se bude pracovat i na ulici U Hřiště. Stavba komunikace neumožňuje přístup vozidly k obydlím v těchto ulicích.

21.6.2010 – Probíhá výběrové řízení na provozovatele stavby. Uzávěrka je 30.6.2010. Předpokládaný konec stavby je 30.7.2010.

15.3.2010 – Vyhodnocuje se žádost o dotaci na Středočeském kraji a obec Vestec čeká na výsledek. 

8.3.2010 – Probíhá oslovení dodavatelů stavby komunikace  

Žádost o poskytnutí dotace z FROM Středočeského kraje

Dne 28. 12. 2009 podala obec Vestec žádost o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst – dopravně bezpečnostní opatření. Cílem projektu je komplexní rekonstrukce ulic Na Hřišti a U Hřiště jakožto páteřních komunikací k objektům občanské vybavenosti,hlavně budované mateřské školce a sportovním zařízením. Výše požadované dotace činí 3.989.116 Kč. Zahájení akce plánováno v jarních měsících a ukončení ještě do konce tohoto roku. Vyhodnocení žádostí proběhne též v jarních měsících.