Rekonstrukce komunikace Na Průhoně

Rekonstrukce komunikace Na Průhoně

25.01.2010

Od roku 2005 je zpracována projektová dokumentace pro projekt: Chodník a etapa 1. veřejného osvětlení mezi ulicemi Na Průhoně (Vestec) a U Rybníka (Jesenice), která obsahuje jak úpravu současné komunikaci na chodník, tak vybudování veřejného osvětlení, úpravu zeleně. V prosinci 2009 bylo prodlouženo stavební povolení na tuto akci o další dva roky, investorství této akce na katastru obce Jesenice bylo postoupeno obci Jesenice.