Rekonstrukce meliorační strouhy

Rekonstrukce meliorační strouhy

16.03.2010

 Odpovědná osoba za realizaci: Tibor Švec 

 

Opravená meliorační strouha k 16.3.2010:

 

15.3.2010 – Meliorační strouha je dokončena v celkovém nákladu 84.000 Kč s DPH, deratizace byla realizována v částce 5.000Kč. 

8.3.2010 –  Proběhlo vybagrování strouhy do šířky strouhy 1,2metru. Vytěžená zemina bude z části rozhrnuta či odvezena. Bude udělána deratizace dne 11.3.2010 cca 80 násadami proti potkanům. Bude vypracována studie o zpomalení průtoku vod.  

1.3.2010 – Problém strouhy „Za Albertem“ tíží obec již několik let. Zahrádky obyvatel bytových domů v ulici U Strouhy jsou několikrát ročně zaplavovány rozvodněnou strouhou. Obyvatele obtěžuje nejenom rozvodněná strouha, ale i nepříjemný zápach, který se z této strouhy šíří. Obec začala postupně rozplétat příčiny tohoto neutěšeného stavu.

Zápach způsobují splaškové vody, které jsou do této strouhy „načerno“ vpouštěny. Největší zdroj znečištění pocházející z průmyslové zóny byl odhalen v říjnu loňského roku a s původcem tohoto znečištění je již vedeno správní řízení. Bohužel se na znečištění podílejí i občané Vestce z lokality Šátalka. Věříme, že tyto občany tento článek bude motivovat k objednávce vývozu žump a přestanou nám jejich splašky přetékat do dešťové kanalizace, která k tomu není určena.

Rozvodnění strouhy má několik příčin, kdy tou hlavní příčinou je zanesené koryto strouhy. Vlastník strouhy, který jev likvidaci, neprováděl po několik let údržbu. Dále to jsou nezpomalené dešťové vody vtékající do strouhy ze střech a parkovišť prodejny Albert a poškozený propustek pod ulicí Na Spojce. Na vyčištění koryta se již začalo pracovat, obec dostala povolení od Zemědělské a vodohospodářské správy ke vstupu na cizí pozemek a provedení sanace koryta strouhy. Práce budou probíhat v měsíci březnu, předpokládané náklady jsou 200.000,- Kč.

Odstranění ostatních příčin musí navrhnout odborník, kterého již obec objednala. K jejich zdárnému odstranění je však také nutné získání strouhy do vlastnictví obce. Věříme, že do konce letošního rokuse všechny tyto problémy podaří odstranit. 

1.1.2010 – V roce 2009 došlo k vyčištění strouhy, ve spolupráci s Českou inspekcí životního prostředí je řešeno neoprávněné napojení do této strouhy a v současné době se připravuje úprava koryta (vybagrování). Nezbytným krokem je souhlas Zemědělské a vodohospodářské správy, který je v současné době vyřizován. O dalších krocích budeme informovat.