Rozhodnutí o povolení výjimky z Obecně závazné vyhlášky obce Vestec č. 2/2013_ čj: 02219/2015/OU

Rozhodnutí o povolení výjimky z Obecně závazné vyhlášky obce Vestec č. 2/2013_ čj.: 02219/2015/OU