Rozhodnutí o povolení výjimky z Obecně závazné vyhlášky obce Vestec č. 2/2013_čj.: 03670/2014/OU

Rozhodnutí o povolení výjimky z Obecně závazné vyhlášky obce Vestec č. 2/2013_čj.: 03670/2014/OU