Rozhodnutí o povolení výjimky z Obecně závazné vyhlášky obce Vestec č. 2/2013 – Obec Vestec, čj.: 02772/2014/OU

Rozhodnutí o povolení výjimky z Obecně závazné vyhlášky obce Vestec č. 2/2013 – Obec Vestec, čj.: 02772/2014/OU