Rozhodnutí o povolení výjimky z Obecně závazné vyhlášky obce Vestec č. 2/2013 – Obec Vestec

Rozhodnutí o povolení výjimky o Obecně závazné vyhlášky obce Vestec č. 2/2013 – Obec Vestec