Rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení – “Vestec VN, TS, NN – U Hřiště, MŠ parc. 707/2”

Rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení – “Vestec VN, TS, NN – U Hřiště, MŠ parc. 707/2”

Vložila: Naděžda Horáková