Rozhodnutí o prominutí místního poplatku za užívání veřejného prostranství z důvodu mimořádné události

Rozhodnutí o prominutí místního poplatku za užívání veřejného prostranství z důvodu mimořádné události