Rozhodnutí o stavebním povolení na parc. Č. 109/14, 112/51 v k.ú. Vestec u Prahy

Rozhodnutí o stavebním povolení na parc. Č. 109/14, 112/51 v k.ú.Vestec u Prahy