Rozhodnutí – povolení výjimky z Obecně závazné vyhlášky obce Vestec č. 2/2013_ čj: 02038/2015/OU

Rozhodnutí – povolení výjimky z Obecně závazné vyhlášky obce Vestec č. 2/2013_ čj.: 02038/2015/OU