Rozhodnutí – povolení výjimky z Obecně závazné vyhlášky obce Vestec č. 2/2013, čj.: 03055/2014/OU

Rozhodnutí – povolení výjimky z Obecně závazné vyhlášky obce Vestec č. 2/2013, čj.: 03055/2014/OU