Rozhodnutí – Veřejná vyhláška: Vestec – Inženýrské sítě pro napojení průmyslové zóny Vestec – vodovodní řad, kanalizační stoka

Rozhodnutí – Veřejná vyhláška: Vestec – Inženýrské sítě pro napojení průmyslové zóny Vestec – vodovodní řad, kanalizační stoka