Rozhodnutí změna stavby před jejím dokončením veřejnou vyhláškou (č.j. MUCE 52225/2019 OSU)

Rozhodnutí změna stavby před jejím dokončením veřejnou vyhláškou (č.j. MUCE 52225/2019 OSU)