Slavnostní vítání občánků 16.4.2016

Slavnostní vítání občánků 16.4.2016

8.02.2016

Slavnostní vítání občánků,

narozených od 1. 2. 2015 do 31. 1. 2016

Vítání občánků se bude konat v sobotu 16. 4. 2016 od 14 hodin.

 

V případě zájmu o účast se nahlaste do 5. 4. 2016 v podatelně OÚ nebo e-mailem na adrese: podatelna@vestec.cz.

 

Podmínkou pro účast je trvalý pobyt dítěte v obci.

 

Vítání občánků bude probíhat v Motelu U Krbu.

 

Vaše Kulturní komise

Anna Cajthamlová
Předsedkyně pracovní skupiny - Kulturní komise
733 550 311
kultura@vestec.cz