Sluneční soustava

Sluneční soustava

16.09.2014

Sluneční
soustavu zkoumají astronomové od pradávna, z různých úhlů a názorových
pohledů.  Teď to můžete zkusit i vy. Na
vestecké cyklostezce.

 

Pythagoras nebyl jen autorem všeobecně
známé geometrické definice pravého úhlu. Slavný matematik se zaobíral i
vesmírem. Jako vůbec první člověk na světě dospěl k názoru, že Země je
kulatá. „Myslím, že tvar koule nejlépe odpovídá mým výpočtům,“ řekl už v 6.
století před naším letopočtem. Od té doby je vesmír a umístění Země v něm
neustálým terčem lidské zvědavosti.

Odvolávám!

Řecký filosof a astronom Heraklides o dvě
století později poprvé představil ucelenou podobu sluneční soustavy, jen tehdy
jako její epicentrum určil právě Zemi – místo Slunce. Řečtí astronomové
v komplexu udělali pro budoucí výzkum planetárního systému mnoho.
Aristrachos definoval názor, že Země obíhá kolem Slunce. Eratosthenes provedl
první (celkem přesné) měření velikosti Země. A Hipparchos objevil precesi
(otáčivý pohyb zemské osy). 

A pak jsou tu badatelé modernějšího věku –
Gallielo Galiei, který později musel své „rouhání“ o kulatosti planety
odvolávat u soudu pod pohrůžkou smrti; Mikuláš Koperník, jenž
v souvislosti se sluneční soustavou bude v hlavách Čechů navždy
vyobrazen jako podivín rotující číšemi vína (a jedu) ve filmu Císařův pekař,
pekařův císař; G. D. Cassini, jenž téměř přesně určil vzdálenost Země od Slunce
–  a další, a další…

Modely sluneční soustavy vznikaly jak na
rýsovacích prknech renomovaných astronomů, tak postupně, později, i jako
modely, jako jakýsi „trendy“ doplněk královských zahrad. Například ve
francouzském Versailles jich najdete dodnes hned několik, v různých
podobách.

Inspirace
v Německu

Sluneční soustava nyní provází i vesteckou
cyklostezku. „Je to nápad odkoukaný z Německa. Cyklostezky tam začaly
fungovat zároveň i jako naučné stezky. Sluneční soustava je pořád fascinující,“
říká starosta Tibor Švec.

Ti z vás, kteří cyklostezku
pravidelně navštěvují, si nových prvků jistě všimli – začíná u rybníka od
Slunce, jež pomohla krásně ztvárnit paní Alena Dostálová, až k Neptunu na
hranici našeho katastru. To vše přepočítané ve vesteckém měřítku vypočteného
z vesmírných vzdáleností a délky vestecké cyklostezky. Každá planeta má
svůj panel s podrobným popisem. Panely byly vyrobeny místní firmou  Jiva Jirák. Ponořte se do astronomického
bádání. Snad vás to bude bavit alespoň tak, jako Pythagora.  

Fotografie z realizace ZDE