Sociální program pro občany

Sociální program pro občany

9.03.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

Veškeré aktuální formuláře naleznete ZDE.

 

 

1.8.2013 – V rámci zavedení Sociálního programu byla zveřejněna stránka s výhodami pro Vestecké občany, kterou naleznete ZDE. Na stránce jsou vždy aktuální informace k danému roku.
31.7.2013 Lhůta pro podání žádosti o sociální příspěvek je vždy do 31.10. daného roku, výplata je vždy do konce daného roku.
28.3.2013 – O Sociálním programu Vestce vyšel článek v týdenníku 5+2 dny, článek naleznete ZDE
19.11.2012 – Byl schválen Sociální program na rok 2013
2.7.2012 – Do 31.10.daného roku je třeba odevzdat na Obecním úřadu vyplněný formulář žádosti o příspěvek
1.7.2012 – Maximálně do 31.8.daného roku je třeba se nahlásit na Obecním úřadu k trvalému pobytu ve Vestci, aby jste mohli čerpat Sociální program občana Vestce.
9.3.2012 –  Formuláře na žádosti o sociální příspěvek bude možno vyzvednout (podepsat) na obecním úřadě od 1.7.2012
Zastupitelstvo Vestce se na svém lednovém zasedání se usneslo přijmout nový sociální program obce. Půjde o přímou i nepřímou finanční pomoc občanům s trvalým bydlištěm ve Vestci. Zastupitelstvo vyčlenilo finance z rozpočtu obce a rozhodlo, že každý občan Vestce dostane roční příspěvek na bydlení 800 korun, děti do osmnácti let 1000 korun. V praxi to tak znamená, že například čtyřčlenná rodina dostane roční příspěvek 3600 korun. Do sociálního programu patří i porodné ve výši 3000 korun na každé nově narozené dítě po předložení rodného listu dítěte na obecním úřadě. Senioři pak dostanou za dovršení životní jubilea (70 let, 75 let atd.) částku 1000 korun. Nárok na příspěvek, jenž bude každoroční, mají všichni občané Vestce přihlášení nejpozději do 31. srpna 2012. Je třeba přijít na podatelnu obecního úřadu, nechat si vytisknout žádost, podepsat a občané dostanou peníze do ruky či na účet. Předpokládaný termín: listopad či prosinec letošního roku (zastupitelstvo bude informovat prostřednictvím Vesteckých listů). Sociální program zahrnuje i nepřímou tedy „bezhotovostní“ pomoc, do níž spadají především různé výhody pro seniory.Různorodé výlety, zájezdy na kulturní představení, finanční příspěvek na pečovatelskou službu Most k domovu nebo finanční podporu stále se rozšiřujícího Klubu seniorů Vestec. A k financím ještě z jiné strany – obecní úřad vyhlásil pro nový rok odměnu 10 tisíc korun za nalezení a odevzdání jakékoliv vestecké kroniky z let minulých. Cílem je shromáždit tato historicky cenná data pod hlavičkou obecního úřadu, jako tomu je u nejstarší a nynější kroniky.

11.9.2011 – Bude zaveden motivační systém pro trvale hlášené obyvatele obce Vestec
ŽIJETE VE VESTCI, ALE PŘIHLÁŠENÍ JSTE JINDE?Zeptejte se svého souseda, zda je zde přihlášený.
Není ? Není ? Není ? Není ?
I on je jedním z těch, který naší obec připraví o více než 15 milionů korun ročně.Co bychom za to mohli pořídit?
Každé 4 minuty by mohl jezdit autobus na Opatov, 24 hodin denně sedm dní v týdnu.
Za pět let bychom měli na další školku.
Za dva roky bychom zrekonstruovali všechny komunikace v obci.
Mohli bychom mít 8 policistů 24 hodin denně.
Ulice                  Počet BJ*    Počet přihlášených     Počet přihlášených na jednu BJ
Vestecká               53                     153                                         2,89
U Parku                 13                       37                                         2,85
Průběžná              18                       38                                         2,11
Vilová I. a II.         31                       57                                         1,84
Rákosová              56                       85                                         1,52
U Strouhy              84                     114                                        1,36
Ve Stromkách      117                     153                                        1,31
Okružní                146                     187                                        1,28
Javorová              105                     133                                        1,27
*BJ – bytová jednotka
Celostátní průměr dle sčítání lidu je 2,66 přihlášených osob na jednu bytovou jednotku.
Tento fakt potvrzuje i statistika z ulic Vestecká, U Parku a Průběžná, kde se počet přihlášených podobá celostátnímu průměru. V oblastech nové výstavby v naší obci se však od průměru zásadně lišíme.
Opravdu máte pocit, že vedle vás bydlí uvedený počet lidí? Ptáte se, proč je u nás tato situace? Proč spoluobčané, kteří chtějí fungující obec s fungujícím zázemím, kulturním a sportovním vyžitím, místy pro relaxaci, obec s pořádkem, nechtějí nepřímo k tomuto rozvoji přispět?
Počet hlášených občanů k 31. 12. 2010 byl 2119 občanů, v naší obci nás však bydlí cca 4000!