Příloha č. 2 Zpráva o přezkoumání hospodaření 2020