Splašková kanalizace Vestec v lokalitě u Hrnčíř – ČOV

Splašková kanalizace Vestec v lokalitě u Hrnčíř – ČOV

25.01.2010

Tato investice je plně hrazena developerem, který v uvedené lokalitě plánuje výstavbu rodinných domů. Zároveň s vybudováním tohoto nového řadu dojde k odkanalizování ulic V Březí a V Úhoru.