Sportovní šatny

Sportovní šatny

6.09.2010

 Odpovědná osoba za realizaci: Tibor Švec

  

Pravidelné aktualitace z dění na stavbě a finální vizualizace naleznete ZDE.

Bourání starých šaten naleznete ZDE

 

10.10.2010 – Projekt je finálně ukončen. 

7.10.2010 – Probíhají dokončovací práce v Centru, projekt je před finálním dokončením. 

5.10.2010 – Obec Vestec se vypořádala s TJ Viktorií Vestec ohledně závazku stavby Sportovních šaten ve výši 350 000Kč. 

1.10.2010 – Byl oficiálně spuštěn objednávkový systém Sportovního Centra TJ Viktoria Vestec ZDE. Finalizují dodělávky v centru, chystá se otevření restaurace.

26.9.2010 – Stožáry i ochranné sítě jsou realizovány, staví se další část oplocení, vrata a dochází k finální modelaci navážky. Bylo realizováno kompletní osvětlení celého travnatého hřiště i prostranství před budovou šaten. Začal pracovat správce areálu pan Jiří Zeman. Připravuje se provozní řád areálu.

13.9.2010 – Budují se stožáry na sítě a osvětlení celého areálu, modeluje se navážka

5.9.2010 – Proběhlo slavnostní otevření Sportovních šaten, fotografie z akce naleznete ZDE.  Páska byla přestřižena přesně 5.9.2010 ve 14:31 Vesteckého času. 

2.9.2010 – Probíhají úpravy terénu a stavba chodníku k tribuně. V interiéru byly osazeny nástěnky a drobná sanita na sociálkách. Probíhá nátěr střídaček a stavba plotu. Byla osazena siréna na budově a spuštěn ochranný systém. Bylo sundáno lešení.

1.9.2010 – Dětské atrakce byly obsypány kačírkem, byly rozebrány střídačky a brigádně uklizeno okolí hřiště od dobrovolníků TJ Viktoria Vestec (foto ZDE). Probíhá pokládka zámkové dlažby, úprava terénu, budování drenáží a chodníků podél fotbalového hřiště. Byly odstraněny zbytky staré tribuny. Byl nainstalován nábytek v 1.patře. Byla udělána finální fasáda. Byl připevněn nápis nad vchod budovy

30.8.2010 – V šatnách byly udělány plovoucí podlahy, kuchyň, skříňky v šatnách. Před šatnami probíhá dělání zámkové dlažby, došlo k instalaci dětských atrakcí. Na 31.8.2010 a 2.9.2010 je vyhlášena brigáda dobrovolníků.

28.8.2010 – V šatnách se pracuje na pokládce plovoucích podlah v 1.patře, montuje se kuchyňka a nábytek klubovny. Pokládá se zámková dlažba nádvoří, upravuje se terén, připravují se montáže dětských atrakcí, staví se nové střídačky a chodníky. 

22.8.2010 –  V šatnách se pracuje na  instalaci audiotechniky, plovoucích podlah v 1.patře, instalaci šatnových skříněk, nastěhování nábytku a vnitřního zařízení. V prostoru před šatnami bude položena zámková dlažba a dojde k vymodelovaní terénu. Bude dodělána konečná fasáda.

Na travnaté ploše budou vybudovány sloupy a ochranné sítě. 

Šatny byly zkolaudovány k předběžnému užívání. 

10.8.2010 – V šatnách bylo zapojeno zabezpečovací zařízení 

4.8.2010 – Došlo k odvezení tribuny do Zlatník, začala stavba komunikace U Hřiště, byla vybudována kanalizace, stále se rekonstruuje travní plocha hřiště.

27.7.2010 – Dokončují se malby a dlažby, již se finišuje ke kolaudaci, objednává se nábytek, dochází k budování kanalizace a kultivaci okolí.

9.7.2010 – Probíhá malování, elektropráce, dodělávání dlažeb, bourání starých šaten, terénní úpravy. Přidány nové fotografie.

21.6.2010 –  probíhají drobné opravy, pokračují dokončovací práce, připravují se dokumenty pro kolaudaci. Provádějí se terénní úpravy a příprava posunu fotbalového hřiště.

13.6.2010 – provádí se pokládka dlažeb, malují se stěny. Probíhají kompletace topení. Provádějí se terénní úpravy.

5.6.2010 – finalizují práce na fasádě šaten, jsou hotové podlahy, připravuje se topení a malování. Začíná se modelovat terén na navážce.

3.5.2010 – probíhají klempířské práce a byla dovezena solární souprava. Bylo vydáno stavební povolení na bourání starých šaten a na rekonstrukci restaurace. Startují práce na tereních úpravách navážky v okolí multifunkčního hřiště.

26.4.2010 – finalizují práce na dřevěných obkladech venkovního pláště 1.patra, dochází k osazení okapů a sněhových zábran na střeše budovy. Dojde k odstranění lešení. Již jsou obloženy sprchy a začíná se dělat příprava betonování podlah. 

Připravuje se demolice objektu starých šaten. 

12.4.2010 – Probíhají izolace vrchní části budovy a příprava fasády, uvnitř se instaluje příprava na zvukotechniku a probíhají sádrokartonářské práce ve vrchním sálu. Probíhá příprava na instalaci zábradlí a schodiště. Plánují se terénní úpravy okolí sportovních kabin. Proběhla realizace automatických závlah v areálu.

5.4.2010 – Dodány nové, aktuální fotografie ze stavby 

29.3.2010 – S rekonstrukcí sportovních šaten se začíná plánovat rozsáhlá rekonstrukce  celého sportovního areálu. V plánu je posunutí hřiště, vybudování nové záchranné sítě za brankou v celé šířce hřiště, osazení nových branek, posunutí střídaček, vybudování automatických závlah, vybudování nové tribuny, vybudování dětského hřiště, úprava budovy restaurace, úprava navážky vybudováním terénních úprav, vybudování prostranství pro kulturní akce, vybudování propojovacích cestiček, oplocení celého areálu a provedení sadových úprav.

Jako další investice je plánováno vybavení sportovních šaten, vybavení skříňkami s lavičkami, výbava kanceláře, výbava klubovny, výbava cvičebního sálu, výbava skladu, realizace solárního ohřevu, instalace ozvučení cvičebního sálu, instalace informačního systému. 

22.3.2010 – Probíhá venkovní omítání, příprava venkovních, dřevěných obkladů z lešení a vnitřní štukování. Připravuje se vodoměrná šachta. Dojednává se administrativa ohledně přípojek a demolice starých šaten. 

15.3.2010 – Stavba je připojena na inženýrské sítě, probíhají omítkářské práce, připravuje se realizace fasády. Probíhá výběrové řízení na dodavatele solárního ohřevu vody. Plánuje se demolice starých šaten.

8.3.2010 – jsou dodělané instalace elektřiny, vody. Spodní patro je kompletně omítnuto a štukuje se. Začíná se tvořit úprava celkového řešení venkovního prostranství celého areálu mateřské školky, sportovních šaten a navážky. 

1.3.2010 – byla zveřejněna pracovní verze půdorysu šaten 

28.2.2010 – byl den otevřených dveří, pracuje se na omítkách, el.rozvodech,topení, vodoinstalaci a sádrokartonech, foto ZDE

19.2.2010 – máme k dispozici nové vizualizace nových šaten 

8.2.2010 – na stavbě je již vybetonované schodiště, je zateplena střecha a začínají se dělat sádrokartonové příčky a vnitřní omítky 

26.1.2010 – na stavbě jsou postaveny veškeré příčky a začíná se s elektroinstalací, vodou a stavbou schodiště.

14.1.2010 – byla nainstalována nová okna 

1.12.2009 – v prosinci 2009 byly zahájeny práce na dostavbě zázemí nejen pro naše sportovně založené spoluobčany, ale i pro širokou veřejnost, které bude k dispozici sál v prvním patře. Předpokládaný termín dokončení je červen 2010.

 


  

Nové vizualizace:

 

 

Na budově se již můžeme těšit z nových oken a vnitřních příček. Projekt byl oproti původnímu pozměněn a uvnitř nalezneme v budoucnu čtyři kabiny, dvě z nich se samostatnými sprchami, dvoje toalety, kancelář správce, garáž na techniku, klubovnu, místnost na nářadí a cvičební sál v prvním patře.
Termín dokončení je plánován na léto 2010. Staré kabiny budou v návaznosti na dokončení budovy nových kabin zbourány.
Zárověň se začně s úpravami komunikací kolem sportovního areálu a to zúžením hřiště, rozšířením ulice Na hřišti o podélná stání, úpravami povrchu ulice včetně nové zeleně a vybudováním ochraného plotu.


V další etapě, pro kterou zatím není stanoven termín realizace, se předpokládá nahrazení současných prostor restaurace objektem víceúčelového sálu a nové restaurace. Sál by plnil funkci tělocvičny napojené na dostavované šatny, mohl by ale příležitostně sloužit propojením s restaurací k pořádání kulturních akcí. Dále studie navrhuje odtěžení části navážky a posun fotbalového hřiště severním směrem, takže by ulice Na Hřišti mohla být rozšířena o podélná parkovací stání. V prostoru navážky by mohl vzniknout prostor pro vyžití mládeže a blíže k rybníku pak parková klidová zóna s lavičkami a novou zelení.
 

 
 .