Stanovení počtu členů okrskové volební komise – Volba prezidenta ČR

Stanovení počtu členů okrskové volební komise – Volba prezidenta ČR