Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci – uzavírka sil. III/10114 Vestec – Vestecký masopust

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci – uzavírka sil. III/10114 Vestec – Vestecký masopust