Středověké odpoledne ve Vestci 9.9.2018 od 14. hodin

Středověké odpoledne ve Vestci 9.9.2018 od 14. hodin

7.09.2018

Středověké odpoledne ve Vestci 9.9.2018 od 14. hodin

Po celé odpoledne mohou děti plnit “Orlí stezku” a zúčastnit se slosování o jízdní kola,

celým odpolednem provází Mahulena Bočanová a doprovází skupina Šlapeto

 

 

 

Přijďte si vyzkoušet stará řemesla:

-vykovat hřebík u kováře

-na hrnčířském kruhu vytočit cokoliv

-na provaznické stolici uplést provaz

-spřádat vlnu na kolovrátku

-vysekat teslicí trámy

-psát brkem na pulpitu

-vyrobit si svíčku

-stát se sanytrníkem a vyrobit si střelný prach