SÚ Jesenice- D-ANA, s.r.o., Inženýrské sítě pro napojení průmyslové zóny Vestec

SÚ Jesenice- D-ANA, s.r.o., Inženýrské sítě pro napojení průmyslové zóny Vestec – Vodovod a splašková kanalizace Vestec