Symboly

 

 

 

Ke zvýšení své prestiže nechala obec Vestec v roce 2003 zpracovat nové symboly – znak a prapor.

Znakem obce Vestec je v červeno-zlatě polceném štítě vlevo vynikající půl stříbrné orlice se zlatou zbrojí, vpravo deset zelených třapců z arcibiskupského klobouku.

Prapor obce Vestec tvoří červeno-žlutě čtvrcený žerďový pruh, široký jednu třetinu délky listu a dva vodorovné pruhy, červený a žlutý. V horním červeném žerďovém poli půl bílé orlice se žlutou zbrojí, přiléhající k hornímu žlutému poli s deseti zelenými třapci z arcibiskupského klobouku. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3.

Barvy obce Vestec jsou žlutá a červená.

Orlice je odvozena od erbu Jana z Hardeka, s kterým je spojena první zmínka o obci Vestec. Je to první známý vlastník obce z řad šlechty a se známou podobou erbu. Zelené střapce jsou převzaty z hodnostního klobouku arcibiskupa a je tím naznačováno držení obce pražským arcibiskupstvím nepřetržitě od roku 1715. Základní červeno-zlaté polcení má tinktury, kterými disponovalo Staré město a to bylo vlastníkem obce od druhé poloviny 15. století.

Symboly obec nechala zpracovat a schválit Parlamentem ČR v roce 2003

 

Vysvětlivky  –  terminologie heraldiky

orlice – kreslí se s jednou hlavou (orel – kreslí se se dvěma odvrácenými hlavami)

zbroj – části zvířecích těl, které mohou být použity jako zbraně v boji (zobák, spáry, drápy, rohy, parohy, kly, kopyta..)

klobouk s třapci – symbol církevní hodnosti, barva a počet třapců přesně stanovují místo nositele v církevní hierarchii (1-15 třapců)

list – plocha, tvar praporu

polcení – svislé rozdělení erbu

dělení – vodorovné rozdělení erbu

tinktury – heraldické barvy (červená, zelená, modrá a černá) a kovy (zlatá-žlutá a bílá-stříbrná).