Nový kynologický areál

Nový kynologický areál

27.05.2015

Z důvodů stavebních prací na čistírně odpadních vod bylo schváleno přemístění kynologického cvičiště na soukromý oplocený  pozemek č. 710/18 k.ú. Vestec podél cyklostezky v blízkosti louky za rybníkem. Obec si tento pozemek pronajala za 24tisíc Kč ročně na základě  URO 2014/09/22.  Kynologický...