Dětské hřiště přírodní park

Dětské hřiště přírodní park

27.04.2015

Vybudováno v roce 2014 dle návrhu ing. Lucie Miovské, která spolupracuje na úpravě okolí rybníka s obcí již několik let. Dle  zadání  se vytvořily a umístily designové  prvky – Mikádo, Pelíšky, Sestava pro balancování, Rybářské sítě, Kruhové sezení, trampolína, Vestecká užovka pro zábavu, výuku a...

Nové hřiště Ve Stromkách

Nové hřiště Ve Stromkách

16.09.2014

Nová houpačka, nová skluzavka s dopadovými plochami. Děti ve Vestci dostaly o prázdninách dárek. Původní  dětské hřiště v ulici Ve Stromkách dožilo. Bylo vybudováno společně již  s první etapou tamější zástavby (to znamená před dlouhými lety). A havarijní stav donutil vedení obce tento oblíbený...