Univerzita třetího věku ve Vestci pro seniory (50+) pokračuje…

Univerzita třetího věku ve Vestci pro seniory (50+) pokračuje…

2.08.2018

Virtuální univerzita třetího věku (VU3V) ve Vestci pro seniory – PODZIM 2018

 

Ohlédnutí

 

Univerzita ve Vestci působí od roku 2011 a proběhlo již 14 semestrů a 19 studentů absolvovalo v předepsaném rozsahu studijní program (šest semestrů) a při promoci obdrželi „Osvědčení o absolutoriu Univerzity třetího věku“ při Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze.

 

Pro jarní semestr 2018/2019 jsme si vybrali téma:

 

České dějiny a jejich souvislosti II.

Volné pokračování kurzu České dějiny a jejich souvislosti, věnující se dalším historickým etapám.

Lektor

prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.

Osnova a termíny

 1. 10.   Krize jako počátek nového
  23. 10. Zlatý věk
  6. 10. Temno a jeho světla
  20. 11. Osvícenství a jeho stíny
  4. 12. Národní obrození
  18. 12. Zrození občana

Zúčastnit se mohou občané České republiky důchodového věku (osoba, která dosáhla věku, ve kterém má nárok na pobírání starobního důchodu) nebo invalidní důchodci.

Podmínky úspěšného absolvování kurzu: 80% docházka, splnění testů

Cena kurzu ČR: 300 Kč / student / semestr

Přednášky se budou konat od 14:00 hod. opět v budově Biocevu, Vestec, Průmyslová 595.

 

Na   www.e-senior.czu.cz se můžete podívat na další informace o studiu.

Pokud má někdo zájem o studium, může se ještě přihlásit a studovat s námi. Studium probíhá ve formě virtuálních přednášek na internetu.

Zájemci se mohou přihlásit na:

OU Vestec tel. 313 035 501 nebo na tel. číslo 724 211 721,

případně napsat na e-mail:   jarolimkova@gmail.com

Libuše Jarolímková