Univerzita třetího věku ve Vestci pro seniory (50+) pokračuje…

Univerzita třetího věku ve Vestci pro seniory (50+) pokračuje…

13.12.2018

Virtuální univerzita třetího věku (VU3V) ve Vestci pro seniory – JARO 2019

 

 

 

 

 

Ohlédnutí

 

Univerzita ve Vestci působí od roku 2011 a proběhlo již 15 semestrů a několik studentů již absolvovalo v předepsaném rozsahu studijní program (šest semestrů) a při promoci obdrželi „Osvědčení o absolutoriu Univerzity třetího věku“ při Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze.

 

Pro jarní semestr 2019 jsme si vybrali téma:

 

Klenoty barokního sochařství v českých zemích

Kurz během šesti video přednášek seznámí posluchače s několika nejznámějšími sochařskými památkami z období baroka v České republice.

Lektor

doc. Martin Pavlíček, Ph.D.

Termíny a osnova přednášek:

  1. 2. Květná zahrada v Kroměříži (1666-1675) – sochařská galerie all´antica a

barokní Řím

  1. 2. Sala terrena zámecké rezidence v Kroměříži (1686-1695) – proměny

přírody v umění

  1. 3. Vidění sv. Luitgardy a Sv. František Xaverský na Karlově mostě

(1710-1711) – skvostné

pomníky barokní slávy svatých

  1. 3. Náhrobek Jana Václava Vratislava z Mitrovic v Praze (1714-1716) –

evropské souvislosti evropsky věhlasného díla

  1. 4. Ctnosti a Neřesti v Kuksu (1718-1720) – s Herkulem na cestě mezi

dobrem a zlem

  1. 4. Betlém u Kuksu (1723-1731) – les poustevníků a Kristových zjevení

 

Zúčastnit se mohou občané České republiky důchodového věku (osoba, která dosáhla věku, ve kterém má nárok na pobírání starobního důchodu) nebo invalidní důchodci.

Podmínky úspěšného absolvování kurzu: 80% docházka, splnění testů

Cena kurzu ČR: 300 Kč / student / semestr

Přednášky se budou konat od 14:00 hod. opět v budově Biocevu, Vestec, Průmyslová 595.

 

Na   www.e-senior.czu.cz se můžete podívat na další informace o studiu.

Pokud má někdo zájem o studium, může se ještě přihlásit a studovat s námi. Studium probíhá ve formě virtuálních přednášek na internetu.

Zájemci se mohou přihlásit na:

OU Vestec tel. 313 035 501 nebo na tel. číslo 724 211 721,

případně napsat na e-mail:   jarolimkova@gmail.com

Libuše Jarolímková