Úplná uzavírka v Rozkoši – od 1.7. do 31.8. 2022

Od 1.7. 2022 do 31.8. 2022 bude pro veškerou dopravu (kromě dopravní obsluhy a složek IZS) uzavřena ulice Kunratická v Rozkoši a v Průhonicích z důvodu rekonstrukce povrchu komunikace. Rekonstrukce bude probíhat ve 3 etapách – zobrazení na mapách: Etapa 1, Etapa 2, Etapa 3.

Po dobu rekonstrukce bude odkloněna trasa autobusové linky 357 na objízdnou trasu přes Újezd.