Návrh rozpočtu DSO Dolnobřežnsko na rok 2018

Návrh rozpočtu DSO Dolnobřežnsko na rok 2018

Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí

Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí

Územní rozhodnutí o umístění stavby – VTL plynovodní přípojka – Průmyslový a areálový plynovod Vestec

Územní rozhodnutí o umístění stavby – VTL plynovodní přípojka – Průmyslový a areálový plynovod Vestec

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků na volby prezidenta České republiky

Umístění autovraku na vybrané parkoviště

Umístění autovraku na vybrané parkoviště

21.11.2017

Umístění autovraku na vybrané parkoviště

Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření ze dne 20.9.2017

Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření ze dne 20.9.2017

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace – Rodinné centrum Baráček

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace – Rodinné centrum Baráček (2017/09/68) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace – Rodinné centrum Baráček (2017/04/36) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace – Rodinné centrum Baráček...

Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu obce Vestec za rok 2016

Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu obce Vestec za rok 2016

Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření ze dne 21.6.2017

Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření ze dne 21.6.2017

DSO Dolnobřežansko 2017

DSO Dolnobřežansko 2017

Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření ze dne 05.04.2017

Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření ze dne 05.04.2017

Oznámení o zveřejnění Rozpočtového výhledu pro roky 2018-2022, Rozpočtu obce Vestec pro rok 2017 a Rozpočtového opatření ze dne 24.1.2017

Oznámení o zveřejnění Rozpočtového výhledu pro roky 2018-2022, Rozpočtu obce Vestec pro rok 2017 a Rozpočtového opatření ze dne 24.1.2017

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Vestec

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Vestec – TJ Viktroria Vestec, z.s.

Veřejnoprávní smlouva – Spolek vesteckých seniorů

Veřejnoprávní smlouva – Spolek vesteckých seniorů

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce – Tělovýchovná jednota Viktoria Vestec

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce – Tělovýchovná jednota Viktoria Vestec

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace – Spolek vesteckých seniorů

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace – Spolek vesteckých seniorů