Oznámení o uložení písemnosti

Oznámení o uložení písemnosti

DSO Dolnobřežansko – rok 2018

DSO Dolnobřežansko – rok 2018

Dražební vyhláška dle §16 a §20 zák. č. 26/2000 Sb. č.j. 35017

Dražební vyhláška dle §16 a §20 zák. č. 26/2000 Sb. č.j. 35017

Souhrnná zpráva k závěrečnému účtu DSO Dolnobřežansko za rok 2017

Souhrnná zpráva k závěrečnému účtu DSO Dolnobřežansko za rok 2017 pPříloha č. 1 k Souhrnné zprávě DSO 2017 – Plnění rozpočtu DSO za rok 2017 Příloha č. 2 k Souhrnné zprávě DSO 2017 – Zpráva nezávislého auditora o přezkoumání hospodaření za rok...

Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání

Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání tab 1 tab...

Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška – Finanční úřad pro Středočeský kraj

Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z-1908/07 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (č.j. MHMP 616790/2018)

Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z-1908/07 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy

Výzva k odstranění vraku

Výzva k odstranění vraku – Fiat RZ 1AE 8715

Výzva k odstranění vraku

Výzva k odstranění vraku – Mazda RZ AKY 7569

Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření ze dne 28.03.2018

Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření ze dne 28.03.2018

Informace o veřejném vystavení návrhu Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitního plánu) a Vyhodnocení vlivů návrhu Územního plánu hl. m. Prahy na udržitelný rozvoj (č.j. MHMP 576656/2018)

Informace Oznámení o společném jednání o návrhu Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitního plánu) a Vyhodnocení vlivů návrhu na udržitelný rozvoj území (č.j. MHMP 584850/2018) Informace o doplnění vystavené dokumentace – chyba ve zveřejněných schématech...

Veřejná vyhláška – oznámení o společném jednání a vystavení návrhu celoměstsky významné změny Z 2838/00 (3 varianty) Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (č.j. MHMP 489102/2018)

Veřejná vyhláška – oznámení o společném jednání a vystavení návrhu celoměstsky významné změny Z 2838/00

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Vestec – Tělovýchovná jednota Viktoria Vestec, z.s.

Veřejnoprávní smlouva

Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí

Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí

Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření ze dne 31.01.2018

Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření ze dne 31.01.2018

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Vestec – Spolek vesteckých seniorů

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Vestec – Spolek vesteckých seniorů

Oznámení o zveřejnění Rozpočtu obce Vestec pro rok 2018

Oznámení o zveřejnění Rozpočtu obce Vestec pro rok 2018

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace – Rodinné centrum Baráček

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace – Rodinné centrum Baráček (2017/09/68) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace – Rodinné centrum Baráček (2017/04/36) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace – Rodinné centrum Baráček...

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Vestec

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Vestec – TJ Viktroria Vestec, z.s.

Veřejnoprávní smlouva – Spolek vesteckých seniorů

Veřejnoprávní smlouva – Spolek vesteckých seniorů

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce – Tělovýchovná jednota Viktoria Vestec

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce – Tělovýchovná jednota Viktoria Vestec

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace – Spolek vesteckých seniorů

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace – Spolek vesteckých seniorů