Informace o průběhu odvolacího řízení ve věci umístění stavby v k.ú. Hodkovice u Zlatníků a k.ú. Vestec u Prahy

Kategorie:
Ostatní
Vyvěšeno dne:
25.8.2021
Sejmuto dne:
10.9.2021

Informace Krajského úřadu Středočeského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, o průběhu odvolacího řízení – vyžádání závazného stanoviska nadřízeného správního orgánu; lhůta pro vydání rozhodnutí po dobu vyřizování neběží.

Informace KUSK o průběhu odvolacího řízení – čj. 105988/2021/KUSK