Oznámení o zahájení řízení k žádosti o obnovu řízení

Kategorie:
Ostatní
Vyvěšeno dne:
14.3.2023
Sejmuto dne:
31.3.2023

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako správní orgán, oznamuje všem známým účastníkům řízení ve věci stavby: “ Napojení území STAR na metro D“, že zahajuje správní řízení o obnovení řízení ve výše uvedené věci.

Oznámení o zahájení řízení k žádosti o obnovu řízení