Veřejná vyhláška – Oznámení o společném jednání o návrhu změny vlny 16 Z 3257/16 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území

Kategorie:
Praha
Vyvěšeno dne:
22.10.2023
Sejmuto dne:
7.12.2023

Magistrát hl. města Prahy, odbor územního rozvoje, informuje o konání společného jednání o návrhu změny Z 3257/16 vlny 16 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále jen „Změna ÚP“) a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (dále jen „VVURÚ“). Veřejné projednání se bude konat dne 7. 11. 2023 od 09:00 na adrese CAMP – amfiteátr, Vyšehradská 51, Praha 2 a současně také prostřednictvím on-line streamované videokonference.

Kompletní návrhy změny ÚP a VVURÚ budou vystaveny k nahlédnutí na internetové adrese www.praha.eu. Nejpozději do 07. 12. 2023 včetně lze uplatnit stanoviska (dotčené orgány a MMR ČR), připomínky (může podávat každý) a námitky (vlastníci pozemků, oprávněný investor a zástupce veřejnosti) písemnou formou, elektronicky nebo datovou schránkou. Pro vytvoření připomínek a stanovisek je doporučeno využít Portál územního rozvoje.

 

Veřejná vyhláška – Oznámení o společném jednání o návrhu změny vlny 16 Z 3257/16