Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 25 ÚP

Kategorie:
Praha
Vyvěšeno dne:
5.11.2021
Sejmuto dne:
14.12.2021

Magistrát hlavního města Prahy oznamuje veřejnou vyhláškou zahájení řízení o vydání změn vlny 25 (Z 3434/25, Z 3435/25, Z 3536/25, Z 3437/25, Z 3438/25, Z 3439/25, Z 3440/25, Z Z 3441/25, Z 3442/25, Z 3443/25, Z 3444/25, Z Z 3445/25, Z 3446/25 a Z 3447/25) územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (ÚP) a konání veřejného projednání návrhů uvedených změn. Veřejné projednání se bude konat 7.12. 2021 od 13 hod formou on-line streamované konference.

Projednávané dokumenty budou zveřejněny na úřední desce Magistrátu hl. m. Prahy a způsobem umožňujícím dálkový přístup (www.praha.eu) od 5.11. 2021 do 14.12. 2021 včetně.

Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 25 Z 3434/25, Z 3435/25, Z 3536/25, Z 3437/25, Z 3438/25, Z 3439/25, Z 3440/25, Z Z 3441/25, Z 3442/25, Z 3443/25, Z 3444/25, Z Z 3445/25, Z 3446/25 a Z 3447/25