Usnesení

Usnesení – o zrušení dražby movité věci ze dne 2.3.2017