Usnesení čj.: OúJ/12213/2014/Woh – zastavení řízení o podané žádosti _ RD parc. č. 644/81

Usnesení čj.: OúJ/12213/2014/Woh – zastavení řízení o podané žádosti _ RD parc.č. 644/81