Usnesení – Dražební rok movitých věcí dne 21.7.2014

Usnesení – Dražební rok movitých věcí dne 21.7.2014