Usnesení o opakované dražbě – Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitosti – č.j. 103 Ex 20703/09-121, Exekutorský úřad Přerov

Usnesení o opakované dražbě – č.j. 103 Ex 20703/09-121