Usnesení o zastavení řízení o komplexní pozemkové úpravě v k.ú. Vestec – Státní pozemkový úřad

Usnesení o zastavení řízení o komplexní pozemkové úpravě v k.ú. Vestec – Státní pozemkový úřad