Usnesení o zastavení řízení “Obytný soubor Na Suchých – 7 rodinných domů a 16 řadových rodinných domů”

Usnesení o zastavení řízení “Obytný soubor Na Suchých – 7 rodinných domů a 16 řadových rodinných domů”