Usnesení – Oprava zřejmých nesprávností – Napojení území STAR na metroD

Usnesení – Oprava zřejmých nesprávností – Napojení území STAR na metro D