Aktualizace informací v souvislosti s pandemií COVID -19

Aktualizace informací v souvislosti s pandemií COVID -19

14.01.2021

Aktuální informace na novém COVID portálu ministerstva vnitra – ZDE

Aktuální informace na stránkách vlády – ZDE

 

14.01.2021

Registrace seniorů 80+ na očkování proti COVID-19.

Dne 15. ledna 2021 bude spuštěn centrální registrační systém na očkování proti onemocnění COVID-19 pro seniory nad 80 let. Očkování je bezplatné a dobrovolné. V případě potřeby vám obec Vestec nabízí možnost zajištění bezplatné dopravy na místo očkování.

Registraci na očkování je možné provést:
• na webových stránkách: https://crs.uzis.cz/
• na bezplatné telefonní lince 1221
• v případě, že byste potřeboval pomoc s registrací, můžete se obrátit na starostu Tibora Švece na telefonním čísle: 602 232 060

 

Opatření obce v souvislosti s aktuální epidemiologickou situací:

Obec Vestec opět nabízí všem seniorům s trvalým pobytem ve Vestci možnost nákupu a vyzvednutí léků, obracejte se na Zdeňka Cihláře, tel.: 734 755 514.

Dále nabízíme možnost individuálního vyzvednutí dezinfekce pro trvale přihlášené občany, obracet se můžete také na tel.: 734 755 514.

V případě, že jste ze závažných zdravotních důvodů omezeni na pohybu mimo domácnost (karanténa, izolace, jiné vážné zdravotní důvody) a jste občanem Vestce, máte také možnost si dohodnout individuální pomoc ze strany obce na tel.: 734 755 514.

05. 10. 2020

Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze č. 7/2020 platné od 05.10.2020 – zde

30. 09. 2020
Vláda vyhlásila nouzový stav od 05. 10. 2020.
24. 04. 2020
Vláda 24. 04. 2020 odsouhlasila
Harmonogram uvolňování podnikatelských a dalších činností, došlo k urychlení původního plánu a z 5 skupin na 4.
14. 04. 2020

Vláda 14. 04. 2020 odsouhlasila

Harmonogram uvolňování opatření ve školách a školských zařízeních, podnikatelských a dalších činností

06. 04. 2020

Vláda 06. 04. 2020 odsouhlasila výjimky z omezení volného pohybu osob účinné od 07. 04. 2020 a od 09. 04. 2020 odsouhlasila otevření některých dalších obchodů.

01. 04. 2020
Vláda odsouhlasila 01. 04. 2020 prodloužení nouzového stavu do 11. 05. 2020.

 

30. 03. 2020
Vláda prodloužila omezení pohybu osob do 11. 04. 2020.
26. 03. 2020

Ministerstvo zdravotnictví vydalo Mimořádné opatření ze dne 26. 03. 2020 výjimky z uzavření obchodů. Platí od 27. 03. 2020 od 6:00 hodin do 01. 04. 2020 do 6:00 hodin.

25. 03. 2020
Vláda zpřísnila mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví ze dne 23. 03. 2020 a to o bod 2 c) „pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a účasti na pohřbu“.

 

Mimořádné stránky Ministerstva zdravotnictví ke koronoviru koronavirus.mzcr.cz

Další informace na stránkách Ministerstva zdravotnictví MZCR

23. 03. 2020

Veškerá opatření, která vláda vydala v nouzovém stavu, dnes prodloužila do 01. 04. 2020. Nadále zůstávají uzavřeny všechny obchody a restaurace.  Zákaz se netýká výdeje pokrmů okénkem nebo prodeje jídla s sebou bez vstupu do prodejny. Otevřeny zůstávají prodejny potravin, drogerie, lékárny, prodejny výpočetní techniky, malých domácích zvířat a potřeb pro ně, novin a časopisů, zahrádkářství, květinářství nebo prodeje zdravotnických prostředků.

Nadále platí  zákaz volného pohybu, který se nevztahuje na cesty do zaměstnání, nezbytné cesty za rodinou a pro základní životní potřeby nebo do zdravotnických zařízení.

Senioři budou nově ve velkých obchodech nakupovat od 08:00 do 10:00, v menších už omezení platit nebude. Kabinet opatření upravil od čtvrtka podruhé.

 

19. 03. 2020

Vláda mění vyhrazené hodiny nakupování pro seniory nad 65 let na  7-9 hodinu ranní, doba platí nově i pro osoby handicapované a osoby, které jsou držiteli průkazu ZTP.

18. 03. 2020
Od čtvrtka 19. 03. 2020 platí povinné nošení ochranných pomůcek na veřejnosti. Podle premiéra budou muset lidé využívat „jakoukoliv ochranu úst a nosu” na všech místech, aby se zabránilo šíření kapének.

V době mezi 10. a 12. hodinou mohou do obchodů s potravinami, do drogerií a lékáren pouze senioři nad 65 let.

V ostatních časech mohou do obchodů všichni, tedy i již zmínění senioři. Vláda jim to ale s ohledem na jejich vlastní bezpečnost nedoporučuje.

Opatření platí od čtvrtka. (U potravin už ho vláda schválila, lékárny a drogerie na seznam doplní ještě během středy.)

 

15. 03. 2020
Vláda rozhodla s účinností od 16. března 2020 od 0.00 do 24. března 2020 do 6.00 o zákazu volného pohybu osob na území České republiky s výjimkou cest do zaměstnání, do zdravotnických zařízení, za rodinou a dalších nezbytných cest.

 

14. 03. 2020
Usnesení vlády č. 211/2020 ze dne 14. 03.  2020

 

Nařízení vlády – Sbírka zákonů č. 82/2020 vydané 14. 03. 2020

82
USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 14. března 2020 č. 211
o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního
zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru, označovaný jako SARS CoV-2, na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové
situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 písm. e) a § 6 odst. 1
písm. b) krizového zákona

Vláda

I. zakazuje

1. s účinností ode dne 14. března 2020 od 6:00 hod. do dne 24. března 2020 do 6:00 hod. maloobchodní
prodej a prodej služeb v provozovnách, s výjimkou těchto prodejen:

– potravin,
– výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti,
– pohonných hmot,
– paliv,
– hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží,
– lékárny a výdejny zdravotnických prostředků,
– malých domácích zvířat,
– krmiva a dalších potřeb pro zvířata,
– brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží,
– novin a časopisů,
– tabákových výrobků,
– služeb prádelen a čistíren,
– prodeje přes Internet a dalšími vzdálenými prostředky,
přičemž uvedené zboží a služby se převážně prodávají nebo nabízejí v dané provozovně,

2. s účinností ode dne 14. března 2020 od 6:00 hod. do dne 24. března 2020 do 6:00 hod. přítomnost
veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost
(např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, vězeňských zařízení); tento zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovnu stravovacích služeb (např.
provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny), který může probíhat bez časového omezení,

3. s účinností ode dne 14. března 2020 od 6:00 hod. do dne 24. března 2020 do 6:00 hod. činnost provozoven
stravovacích služeb, umístěných v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2

4. s účinností ode dne 14. března 2020 od 6:00 hod. provoz heren a kasin podle zákona č. 186/2016 Sb.,
o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů,

II. ruší s účinností ke dni 14. března 2020 k 6:00 hod. body I. 2. a I. 3. usnesení vlády ze dne 12. března 2020
č. 199.

 

13. 03. 2020

Nařízení vlády Sbírka zákonů č. 75-81/2020  vydané 13. 03. 2020
12. 3. 2020
Vláda ČR schválila 12. 3. 2020 vyhlášení nouzového stavu na celém území České republiky.

 

Nouzový stav je vyhlášen od 12.03.2020 od 14 hodin na dobu 30 dnů. Příloha – usnesení vlády ze dne 12. 03. 2020

 

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu bylo přijato opatření Ministerstva zdravotnictví. Opatřeni Ministerstva zdravotnictví ze dne 12. 3. 2020

 

Od 13. 03. 2020 od 6:00 se zakazují: 
divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, a to jak veřejné, tak soukromé s účastí přesahující ve stejný čas více než 30 osob.

 

Zákaz platí do odvolání toho mimořádného opatření. Tento zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona.

 

Současně se zákaz nevztahuje na pohřby.

 

S účinností od 13. 03. 2020 od 20:00 se zakazuje:
přítomnost veřejnosti v čase mezi 20:00 a 6:00 v provozovnách stravovacích služeb.
Dále se zakazuje od 13. 03. 2020 od 6:00:
činnost provozoven stravovacích služeb umístěných v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5000 m2.
Zakazuje se také od 13. 03. 2020 od 6:00:
přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů některých služeb. Jedná se o posilovny, přírodní a umělá koupaliště, solária, sauny, wellness služby, hudební a společenské kluby, zábavní zařízení, veřejné knihovny a galerie.

 

Vzhledem k novému omezení počtu osob, se ke dni 13. 03. 2020 k 6:00 ruší mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. března 2020, které zakazovalo konání akcí nad 100 osob.

 

Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví ze dne 10. 03. 2020Ministerstvo zdravotnictví ČR zakazuje s účinností ode dne 11. března 2020 osobní přítomnost žáků a studentů ve školách.  Příloha