Územní plán 2018

Územní plán 2018

1.02.2018

Zde najdete všechny výkresy Územního plánu obce Vestec a příslušné texty ve stavu ke dni vydání , tj. k 31. lednu 2018.

 

 

 

 

 

Textová část

Územní plán Vestec – Výrok (výkresy 1-4)

Územní plán Vestec – Odůvodnění (výkresy OD 1-3)

 

Výkresy územního plánu obce Vestec

1. Základní členění území Vestec

2. Hlavní výkres Vestec

3. Dopravní a technická infrastruktura Vestec

4. Veřejně prospěšné stavby, opatření, asanace Vestec

OD-1 Koordinační výkres Vestec

OD-2 Širší vztahy Vestec

OD-3 Zábory půdního fondu Vestec

 

Náhled do územních plánů sousedních obcí naleznete ZDE.

 

Strategický plán rozvoje obce Vestec