Územní rozhodnutí o umístění stavby “Elektrická přípojka – nový kNN p.č. 922/7”

Územní rozhodnutí o umístění stavby “Elektrická přípojka – nový kNN p.č. 922/7”