Územní rozhodnutí o umístění stavby “Inženýrské sítě a komunikace pro lokalitu V Úhoru a V Březí”

Územní rozhodnutí o umístění stavby “Inženýrské sítě a komunikace pro lokalitu V Úhoru a V Březí”