Územní rozhodnutí o umístění stavby “RD včetně přípojek inženýrských sítí na pozemku parc.č. 644/81”

Územní rozhodnutí o umístění stavby “RD včetně přípojek inženýrských sítí na pozemku parc.č. 644/81”