Územní rozhodnutí o umístění stavby “Rodinný dům – lokalita Z8”

Územní rozhodnutí o umístění stavby “Rodinný dům – lokalita Z8”