Územní rozhodnutí o umístění stavby “Vestec – parc.č. 714/12 – přeložka NN Obec Vestec”

Územní rozhodnutí o umístění stavby “Vestec – parc.č. 714/12 – přeložka NN Obec Vestec”

 

Vložila: Naděžda Horáková